Требования к иску


Позовна заява подається у письмовій формі.

У позовній заяві, що подається до Третейського суду, повинні зазначатися:
 • назва Третейського суду;
 • дата подання позовної заяви;
 • найменування і юридичні адреси сторін, які є юридичними особами, та/або прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, місце проживання і місце роботи сторін, які є фізичними особами;
 • найменування і юридична адреса представника позивача, якщо він є юридичною особою, та/або прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, місце проживання і місце роботи представника, який є фізичною особою, у випадках, коли позов подається представником;
 • зміст вимоги, ціна позову, якщо вимога підлягає оцінці;
 • обставини, якими обґрунтовані позовні вимоги, докази, що їх підтверджують, розрахунок вимог;
 • посилання на наявність Третейської угоди між сторонами та докази її укладення;
 • перелік письмових матеріалів, які додаються до позовної заяви;
 • підпис позивача або його представника з посиланням на документ, що засвідчує повноваження представника.
До позовної заяви додаються документи, що підтверджують:

 1. наявність третейської угоди;
 2. обґрунтованість позовних вимог;
 3. повноваження представника;
 4. направлення копії позовної заяви іншій стороні (опис вкладення про відправлення цінного листа, виписка з реєстру поштових відправлень тощо).

Популярные статьи