Круглий стіл: “Про необхідність впровадження антикризових програм на ринку кредитних спілок”, 15.06.2009 г.


Архив 2010 г., часть 1Круглий стіл: “Про необхідність впровадження антикризових програм на ринку кредитних спілок”
Лідери ринку кредитних спілок разом в державними посадовцями 15.06.2009 в приміщені прес-центру «ЛІГАБізнесінформ» вирішували найважливіші питання кредитно-кооперативної системи України. 

Круглий стіл було проведено під назвою «ПРО НЕОБХІДНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ АНТИКРИЗОВИХ ПРОГРАМ НА РИНКУ КРЕДИТНИХ СПІЛОК». Ініціатором круглого столу стала Всеукраїнська громадська організація «Український фінансово – кредитний альянс».

В круглому столі взяли участь: Клименко О.І. - Голова підкомітету з питань небанківських фінансових інститутів Комітету ВРУ з питань фінансів і банківської діяльності, Акімова І.М. – заступник голови Комітету ВРУ з питань економічної політики, Кужель О.В. - Голова Держкомпідприємництва, Тігіпко С.Л. - радник прем’єр-міністра, Михайленко С.М. – заступник Голови 

Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України, представники ринку кредитної кооперації:
Оленчик А.Я. - Президент об’єднання кредитних спілок «Програма захисту вкладів», Азаров А.С. - Голова Експертної ради ВГО «Український фінансово-кредитний альянс», Волковська В.О. - радник Правління Всеукраїнської асоціації кредитних спілок, Гайдаєнко Р.В. – Виконавчий директор Всеукраїнської асоціації кредитних спілок військовослужбовців та працівників силових відомств, Козинець П.М. - Президент Національної асоціації кредитних спілок України, Кирильчук Ю.Н. – керуючий Київською філією кредитної спілки «Перше Кредитне Товариство», Солоп А.С. – голова правління кредитної спілки «Лідер», член Експертної ради ВГО УФКА, Дзьобак В.В. – голова ради Всеукраїнської громадської організації «Всеукраїнська асоціація пенсіонерів».

Круглий стіл було присвячено обговоренню необхідності невідкладного вироблення та реалізації узгодженої загальнонаціональної антикризової програми з підтримки кредитних спілок, навколо якої свої зусилля мають об’єднати законодавча і виконавча влада, професійні об’єднання та лідери кредитних спілок, науковці та експерти.

На даний момент в Державному реєстрі фінансових установ міститься інформація про понад 820 кредитних спілок, які мають розгалужену філіальну
мережу, і разом це складає близько 2000 майданчиків для обслуговування своїх членів у всіх регіонах України. Станом на 1 січня 2009 року кредитні спілки України об’єднували понад 2,6 млн. членів, їх сумарні активи складали понад 6 млрд. гривень, а загальний кредитний портфель перевищував 5,5 млрд. гривень.

Кризові явища, що мають місце сьогодні у діяльності національної економіки та фінансового сектора України, мають значний негативний вплив і на діяльність кредитних спілок. В першу чергу це стосується фактичної відсутності у кредитних спілок можливості рефінансування їх діяльності з метою підтримки ліквідності, сприяння фінансовій стабільності та підвищення рівня захисту членів кредитних спілок, а також здійснення кредитування особливо вразливих в умовах кризи категорій позичальників. Крім цього, потребує суттєвого вдосконалення чинне законодавство, в першу чергу спеціальний закон «Про кредитні спілки». Потребує невідкладного реформування і зміцнення система державного регулювання і нагляду за діяльністю кредитних спілок. Актуальним залишається запровадження механізмів саморегулювання з боку ринку кредитних спілок. Невирішеним до сих пір є також питання утворення загальнодержавної системи гарантування вкладів членів кредитних спілок. Є очевидною потреба утворення другого рівня системи кредитної кооперації в формі кооперативного банку та інших елементів необхідної кредитним спілкам інфраструктури.

Основним лейтмотивом круглого столу стала теза: «Держава повинна піклуватися про своїх громадян як вкладників, так і позичальників, а не перекладати відповідальність лише на суб’єктів ринку. Україна за прикладом розвинутих країн світу повинна своєчасно впроваджувати (а не тільки письмово розробляти та декларувати) антикризові заходи, щоб запобігти довгостроковим наслідкам кризи у вигляді тривалої депресії. А експерти ринку, в свою чергу, готові активно допомагати державі у реалізації єдиних антикризових програм та заходів».
Адміністратор круглого столу: Олена Адам, 

Пресс-служба УФКА

01.01.10

Популярные статьи